Home / Tư vấn luật đất đai / Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp?

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp?

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp?

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp?

Xin chào Ban tư vấn Kiến thức luật! Gia đình tôi có 2 con trai. Do vậy, tôi muốn xin chuyển mục đích sử dụng đất đối với 2 sào ruộng đang trồng lúa đằng sau nhà thành đất ở cho con! Vậy tôi cần làm những thủ tục gì?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: Nguyễn Văn Vũ (Hưng Yên)

Luật sư tư vấn:

Xin chào anh! Cảm ơn anh đã gửi câu hỏi của mình tới Kiến thức luật. Về câu hỏi của anh, Kiến thức luật xin tư vấn và hướng dẫn cho anh như sau:

1/ Căn cứ pháp lý.

– Luật Đất đai năm 2013;

– Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thu hồi đất;

2/ Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp?

Căn cứ tại Điều 6, Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thu hồi đất quy định về hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

“1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hồ sơ gồm:

a) Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2. Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất gồm:

a) Các giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này;

b) Biên bản xác minh thực địa;

c) Bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; bản sao báo cáo kinh tế – kỹ thuật của tổ chức sử dụng đất đối với trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình; văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đã lập khi cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc thẩm định dự án đầu tư hoặc xét duyệt dự án đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, phải cấp giấy chứng nhận đầu tư;

d) Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư và trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải bổ sung văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 59 của Luật Đất đai;

đ) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất;

e) Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư này”.

Theo đó, để chuyển mục đích sử dụng đất anh cần thực hiện các công việc sau:

– Một là: Anh chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm:

+, Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất;

+, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Hai là: Gửi hồ sơ tời Ủy ban nhân dân cấp huyện xin phép chuyển mục đích sử dụng đất gồm:

Sau đó, UBND cấp huyện sẽ xem xét hồ sơ xin chuyển mục địch sử dụng đất của gia đình anh. Nếu hồ sơ đầy đủ, mục đích chuyển quyền sử dụng đất hợp lý, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương. Khi đó, UBND huyện có thế đồng ý cho phép gia đình anh được quyền chuyển mục đích sử dụng đất.

Nhìn chung, Trình tự chuyển mục đích sử dụng thực hiện theo thủ tục trên. Tuy nhiên, có được phép chuyển mục đích sử dụng hay không phụ thuộc vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương.

Trên đây là tư vấn của Kiến thức luật về thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp? Chúng tôi hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Tú Anh tổng hợp

Check Also

Có được sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích để bồi thường cho người dân?

Có được sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích để bồi thường cho người dân?

Có được sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *