Home / Tư vấn luật thuế / Quy định xử phạt hành chính về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Quy định xử phạt hành chính về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Quy định xử phạt hành chính về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Quy định xử phạt hành chính về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Thưa các luật sư tư vấn, cho tôi hỏi một vấn đề như sau ạ:

Bạn của tôi có chuyển một xe gỗ ra và bị cơ quan kiểm lâm bắt được, bạn tôi nhờ tôi lập một hóa đơn trong đó có thể hiện việc xuất lô hàng gỗ có khối lượng và giá trị đúng y như lô hàng mà bạn tôi đã xuất, vậy luật sư cho tôi hỏi là hành vi đó có bị vi phạm pháp luật không và xử lý như thế nào ạ?

Tôi xin cảm ơn!

Người gửi: Lê Hoài Nam (Thanh Hóa)

Luật sư tư vấn:

Xin chào anh! Cám ơn anh đã gửi câu hỏi của mình tới Kiến thức luật. Về câu hỏi của anh, Kiến thức luật xin tư vấn và hướng dẫn anh như sau:

1/ Căn cứ pháp lý

– Thông tư số 10/2014/TT-BTC hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn;

– Thông tư số 39/2014/TT-BTC Hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/nđ-cp ngày 14 tháng 5 năm 2010 và nghị định số 04/2014/nđ-cp ngày 17 tháng 01 năm 2014 của chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

2/ Quy định xử phạt hành chính về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

theo như thông tin mà anh cung cấp, chúng tôi nhận định rằng hành vi đó có thể coi là việc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn quy định tại Điều 23 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:

“1. Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn là việc lập khống hóa đơn; cho hoặc bán hóa đơn chưa lập để tổ chức, cá nhân khác lập khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (trừ các trường hợp được sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế bán hoặc cấp và trường hợp được ủy nhiệm lập hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này); cho hoặc bán hóa đơn đã lập để tổ chức, cá nhân khác hạch toán, khai thuế hoặc thanh toán vốn ngân sách; lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc; lập hóa đơn sai lệch nội dung giữa các liên; dùng hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ này để chứng minh cho hàng hóa, dịch vụ khác.

2. Một số trường hợp cụ thể được xác định là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn:

– Hóa đơn có nội dung được ghi không có thực một phần hoặc toàn bộ.

– Sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán ra, để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ hoặc hàng hóa, dịch vụ bán ra để gian lận thuế, để bán hàng hóa nhưng không kê khai nộp thuế.

– Sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán hàng hóa, dịch vụ, nhưng không kê khai nộp thuế, gian lận thuế; để hợp thức hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ.

– Hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc sai lệch các tiêu thức bắt buộc giữa các liên của hóa đơn.

– Sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ mà cơ quan thuế, cơ quan công an và các cơ quan chức năng khác đã kết luận là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.”

Đối với hành vi nói trên, khi bị phát hiện lần đầu có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại khoản 5 Điều 11, khoản 2 Điều 12 thông tư số 10/2014/TT-BTC như sau:

“Điều 11. Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp (trừ hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này) hoặc hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn (trừ hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này).

Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn và các trường hợp cụ thể xác định là sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Điều 12. Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn của người mua

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp (trừ hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này) hoặc hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn (trừ hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư này).

Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn và các trường hợp cụ thể xác định là sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.”

Trên đây là tư vấn của Kiến thức luật về vấn đề Quy định xử phạt hành chính về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Chúng tôi hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Tú Anh tổng hợp

Check Also

Tạm dừng sản xuất để sửa chữa máy móc thì có được trích khấu hao không?

Tạm dừng sản xuất để sửa chữa máy móc thì có được trích khấu hao không?

Tóm tắt câu hỏi: Tạm dừng sản xuất để sửa chữa máy móc thì có …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *