Home / Tư vấn luật thuế / Dự án sử dụng ngân sách nhà nước có phải chịu thuế giá trị gia tăng không?

Dự án sử dụng ngân sách nhà nước có phải chịu thuế giá trị gia tăng không?

Dự án sử dụng ngân sách nhà nước có phải chịu thuế giá trị gia tăng không?

Tóm tắt câu hỏi:

Dự án sử dụng ngân sách nhà nước có phải chịu thuế giá trị gia tăng không?

Đơn vị tôi đang thực hiện một Dự án thuộc vốn ngân sách Nhà nước được phê duyệt vào tháng 12/2013, trong Dự án có 1 đề tài khoa học công nghệ, xin hỏi hợp đồng thực hiện đề tài khoa học công nghệ trên có phải tính thuế giá trị gia tăng không? Xin cảm ơn!.

Người gửi: Thuỷ (Thành phố Hồ Chí Minh)

Luật sư tư vấn:

Xin chào bạn! Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình tới Kiến thức luật. Về câu hỏi của bạn, Kiến thức luật xin tư vấn và hướng dẫn bạn như sau:

1/ Căn cứ pháp lý:

– Luật thuế gia trị gia tăng năm 2008

– Nghị định số 08/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ

– Nghị định số 81/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ về chính sách thuế đối với hoạt động khoa học và công nghệ

2/ Dự án sử dụng ngân sách nhà nước có phải chịu thuế giá trị gia tăng không?

Điều 3 luật thuế giá trị gia tăng năm 2008 quy định:

“Điều 3. Đối tượng chịu thuế

Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này.”

Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP về quy định chuyển tiếp như sau:

“1. Đối với những nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 thì tiếp tục thực hiện theo các quy định của Luật khoa học và công nghệ 2000, Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ và quyết định phê duyệt.”

Tại khoản 2 Điều 42 Nghị định số 81/2002/NĐ-CP về Chính sách thuế đối với hoạt động khoa học và công nghệ quy định như sau:

“2. Kinh phí tổ chức khoa học và công nghệ nhận được từ việc ký kết hợp đồng thực hiện các chương trình, đề tài, dự án sử dụng ngân sách nhà nước và các đề tài, dự án do các quỹ phát triển khoa học và công nghệ tài trợ không phải chịu thuế giá trị gia tăng.”

Căn cứ các quy định trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 10888/CT-TTHT ngày 9/12/2014 về việc áp dụng khoản 1 Điều 48 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 nêu trên.

Dự án của các bạn được phê duyệt trước tháng 1 năm 2014 nên sẽ được thực hiện theo quy định của Luật khoa học và công nghệ 2000, Nghị định số 81/2002/NĐ-CP. Theo đó, hợp đồng thực hiện đề tài khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước của các bạn sẽ không phải chịu thuế giá trị gia tăng.

Trên đây là tư vấn của Kiến thức luật về vấn đề Dự án sử dụng ngân sách nhà nước có phải chịu thuế giá trị gia tăng không? Chúng tôi hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Tú Anh tổng hợp

Check Also

Giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá trả góp

Giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá trả góp

Tóm tắt câu hỏi: Giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *