Home / Tư vấn luật thuế / Cá nhân có được quyền xuất hóa đơn không?

Cá nhân có được quyền xuất hóa đơn không?

Cá nhân có được quyền xuất hóa đơn không?

Cá nhân có được quyền xuất hóa đơn không?

Luật sư cho em hỏi. Em lấy hàng công ty bán lại cho các đại lý kiếm lời, công ty có xuất hóa đơn vat cho em. vậy em phải làm gì và làm như thế nào để có hóa đơn cho đại lý để công an quản lý thị trường không bắt phạt. Hình thức bán hàng chỉ là mua đi bán lại. Em cám ơn

Người gửi: Nguyễn Văn Bình (Hà Nội)

Luật sư tư vấn:

Xin chào bạn! Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình tới Kiến thức luật. Về câu hỏi của bạn, Kiến thức luật xin tư vấn và hướng dẫn bạn như sau:

1/ Căn cứ pháp lý

– Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

– Nghị định Số: 04/2014/NĐ-CP nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

2/ Cá nhân có được quyền xuất hóa đơn không?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 1 nghị định Số: 04/2014/NĐ-CP về việc sửa đổi bổ sung Điều 5 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP như sau:

“Điều 5. Nguyên tắc tạo và phát hành hóa đơn

1. Tổ chức kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 6 và Điều 7 Nghị định này được tự in hóa đơn hoặc khởi tạo hóa đơn điện tử để sử dụng trong việc bán hàng hóa, dịch vụ.

2. Tổ chức kinh doanh có mã số thuế nhưng không đủ điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này phải đặt in hóa đơn để phục vụ cho hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ của bản thân tổ chức.”

“Điều 6. Hóa đơn tự in

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao; doanh nghiệp có mức vốn điều lệ theo quy định của Bộ Tài chính; các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật được tự in hóa đơn kể từ khi có mã số thuế.

2. Tổ chức kinh doanh trừ các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này, được tự in hóa đơn để sử dụng cho việc bán hàng hóa, dịch vụ nếu có đủ các điều kiện sau:

a) Đã được cấp mã số thuế;

b) Có doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ;

c) Không bị xử phạt về các hành vi vi phạm pháp luật về thuế theo mức do Bộ Tài chính quy định trong 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày liên tục tính đến ngày thông báo phát hành hóa đơn tự in;

d) Có hệ thống thiết bị đảm bảo cho việc in và lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ;

đ) Là đơn vị kế toán theo quy định của Luật kế toán và có phần mềm bán hàng hóa, dịch vụ gắn liền với phần mềm kế toán, đảm bảo việc in và lập hóa đơn chỉ được thực hiện khi nghiệp vụ kếtoán phát sinh;

e) Có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in và được sự chấp thuận cơ quan thuế. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có ý kiến về việc đăng ký sử dụng hóa đơn tự in của doanh nghiệp.”

Như vậy, nếu bạn hoạt động kinh doanh với tư cách tổ chức và có đủ điều kiện về việc in, xuất hóa đơn theo Điều 6 nói trên, bạn có thể làm đơn đề nghị sử dụng hóa đơn gửi tới cơ quan thuế để được quyền in, xuất hóa đơn khi bán hàng.

Nếu bạn hoạt động kinh doanh với tư cách cá nhân thì không cần phải thực hiện thủ tục trên mà chỉ cần khai nộp thuế thu nhập cá nhân theo đúng quy định của pháp luật, hoàn thành nghĩa vụ thuế của mình thì sẽ không bị xử lý hay truy cứu trách nhiệm theo pháp luật.

Trên đây là tư vấn của Kiến thức luật về câu hỏi Cá nhân có được quyền xuất hóa đơn không? Chúng tôi hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Tú Anh tổng hợp

Check Also

Giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá trả góp

Giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá trả góp

Tóm tắt câu hỏi: Giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *